Tarieven – Regioapotheek IJsselland BV – Capelle aan de IJssel

Regioapotheek IJsselland BV

Prins Constantijnweg 2 2906 ZC Capelle aan de IJssel Tel:010-2583381 Fax:010-2583380

Tarieven

Op onze website kunt u meer lezen over de volgende onderwerpen:

  • Hebt u een suggestie voor ons? Laat het ons weten!
  • Wij leveren aan u volgens onze algemene voorwaarden.
  • We hebben oog voor uw privacy en hebben dat vastgelegd in onze privacyverklaring. Ook kunt u daar lezen bij wie u terecht kunt voor privacy-zaken. Op internet kunt u ons vinden op www.regioapotheekijsselland.nl.

Beschikt u niet over internet, vraag het ons aan de balie.

WAT KOST FARMACEUTISCHE ZORG IN DE REGIOAPOTHEEK per 1-1-24

ZORGVERLENING BIJ UITGIFTE VAN UR-GENEESMIDDELEN (UITSLUITEND RECEPT) PRIJS
Standaarduitgifte Terhandstelling* van een geneesmiddel dat alleen op recept verkrijgbaar is (UR-geneesmiddel). €8,01
Weekuitgifte Terhandstelling* van een UR-geneesmiddel in weekdoseerverpakking. NVT
Uitgifte met Terhandstelling* van een UR-geneesmiddel dat in de afgelopen 12 maanden niet eerder €14,43
begeleidingsgesprek is gebruikt, waarbij een begeleidingsgesprek plaatsvindt.
Gewone bereiding Toeslag voor de bereiding van een UR-geneesmiddel.           €27,60
Bijzondere bereiding Toeslag voor een bijzondere bereiding van een UR-geneesmiddel. (Uitsluitend van toepassing bij de verwerking
van gevaarlijke stoffen of wanneer een geneesmiddel onder steriele omstandigheden moet worden gemaakt.)
€120,87
Avond Nacht Zondag (ANZ) Toeslag per UR-geneesmiddel op het recept dat wordt aangeboden na 18.00 uur en voor 8.00 uur of op een
zondag of nationale feestdag (komt ipv alle andere tarieven).

€43,65

€38,15 indien nota via uw zorgverzekeraar loopt.

Toeslag Nacht Zondag niet recept middelen Toeslag per verkoop op niet recept plichtige middelen na 18.00 uur en voor 8.00 uur  of op een zondag of nationale feestdag (komt boven op het normale tarief) €2,50
OVERIGE ZORGVERLENING PRIJS
Medicatiebeoordeling Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek bij gebruik van meerdere UR-geneesmiddelen. (kan uit meer gesprekken bestaan) €131,00
Instructie hulpmiddel bij UR-geneesmiddel Het geven van uitleg bij het gebruik van een hulpmiddel dat nodig is voor het juiste gebruik van een UR-geneesmiddel. €8,59
Farmaceutische begeleiding Het doorgeven van het gebruik van UR-geneesmiddelen van de patiënt €8,59
ziekenhuisopname bij opname in het ziekenhuis.
Farmaceutische begeleiding Het verwerken in het patiëntendossier van het gewijzigde gebruik van €17,17
ontslag ziekenhuis UR-geneesmiddelen na opname in het ziekenhuis.
Farmaceutische begeleiding bij Het vooraf doorgeven van het gebruik van geneesmiddelen en achteraf verwerken van €8,01
dagbehandeling/polikliniekbezoek eventuele wijzigingen in het patiëntendossier na een dagbehandeling of polikliniekbezoek.
Voorlichting zelfmanagement Het individueel ondersteunen van patiënten in groepsverband door middel van informatiebijeenkomsten over UR-geneesmiddelen. Per Offerte
Advies farmaceutische zelfzorg Het op verzoek adviseren over het gebruik van een zelfzorgmedicijn in combinatie met UR-geneesmiddelen die de patiënt gebruikt of wil gaan gebruiken. €  2,50
Advies geneesmiddelengebruik tijdens reis Het op verzoek verstrekken van advies over het gebruik en het bewaren van 2.36 UR-geneesmiddelen tijdens een reis en in een ander klimaat. NVT
Advies ziekterisico bij reizen Het op verzoek verstrekken van informatie over het gebruik van UR-geneesmiddelen in verband met ziekterisico bij reizen. NVT
Niet terhandstelling Het in overleg met arts of patiënt weloverwogen niet ter hand stellen van een door een arts voorgeschreven UR-geneesmiddel. €6,83

 

*Terhandstelling: Alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd. Uw apotheker of een apothekersassistent neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het geneesmiddel samengaat met eventuele andere geneesmiddelen. U ontvangt het geneesmiddel met een uitleg over gebruik en mogelijke bijwerkingen.

Bovenstaande consumentenprijzen (inclusief BTW) zijn alléén van toepassing op:

  • Consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende apotheek
  • Niet verzekerde consumenten
  • Farmaceutische zorg bij UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt.

In andere gevallen gelden de prijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van de polisvoorwaarden.

Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekering altijd goed door.

 

© KNMP2017. Aan de totstandkoming van deze poster is uiterste zorg besteed.Voor informatie die desondanks volledig of onjuist is opgenomen, is noch de apotheek noch de KNMP aansprakelijk.